واکسن های جدید Covid علیه جنجال ها و فرهنگ تجاوز به دانشکده که بیداد می کند ، واکسینه نمی شوند – RT

واکسن های جدید Covid علیه جنجال ها و فرهنگ تجاوز به دانشکده که بیداد می کند ، واکسینه نمی شوند – RT

خبر مهیج دو واکسیناسیون Covid-19 در افق ، تحلیلگر حقوقی و رسانه ای ، لیونل ، س askingالاتی را مطرح می کند. الکس میهایلوویچ از RT ، بحران قانون اساسی در پرو را شکست. نویسنده و وكیل Adrienne Lawrence سرمايه ادعای LSU در مورد تجاوز و خشونت عليه زنان را خراب كرد.

Share