وردارکار می گوید ، ایرلند برای کاهش محدودیت های کورو ویروس بسیار محتاطانه عمل می کند – RT Newsline

وردارکار می گوید ، ایرلند برای کاهش محدودیت های کورو ویروس بسیار محتاطانه عمل می کند – RT Newsline

معاون نخست وزیر لئو وارادکار گفت: ایرلند قصد دارد “برای پیشبرد محدودیت های Covid-19 در هفته های آتی” رویکردی بسیار محتاطانه اتخاذ کند.

به گزارش رویترز ، بیانیه روز سه شنبه قبل از جلسه دولت پیش بینی شده است که تصمیم به باز شدن میله ها یا سهولت در مسافرت ها خواهد گرفت.

“من می دانم که برای برخی از بخشهایی که در حال بازگشایی نیستند ، ضربه دیگری خواهد دید ، اما ما نمی توانیم خطر رفتن به عقب را داشته باشیم.” وی به دنبال توصیه های تیم ملی فوریت های پزشکی عمومی در دوبلین به خبرنگاران گفت.

Share