ورزشکاران از افسردگی پس از المپیک در “وزن طلا” – RT مطلع می شوند

ورزشکاران از افسردگی پس از المپیک در “وزن طلا” – RT مطلع می شوند

برخی افراد کمتر از یک دقیقه تمام زندگی خود را در صحنه های جهانی در المپیک آموزش می دهند. پیروزی یا از دست دادن آنچه بعد از آن اتفاق می افتد؟ برخی احساس می کنند زندگی روستایی المپیک پس از بستن درهای المپیک برای زندگی باقی نمانده است. ورزشکاران مشهور جهان در مورد افسردگی که در مستند جدید HBO “وزن طلا” با آنها روبرو هستند ، باز می شوند. دنیس میلر با دو تن از تهیه کنندگان پروژه کنار هم می نشیند تا یاد بگیرد که چگونه این داستان پر افتخار آغاز شد.

Share