ورشکستگی های اجتناب ناپذیر آمریکا

ورشکستگی های اجتناب ناپذیر آمریکا

جسی ونتورا و بریگیدا سانتوس پیرامون یک تلاش برای کودتای نافرجام پیرامون ونزوئلا را مورد بحث و گفتگو قرار می دهند ، و چرا انتظار می رود قیمت بیمه درمانی خصوصی افزایش یابد. جیسون Tet The Germ Guy ’Tetro برای به روزرسانی درباره شیوع Covid-19 به فرماندار می پیوندد.

Share