وزن شانس Covid: 1 در 100؟

وزن شانس Covid: 1 در 100؟

هایدی هریس پس از چند هفته کنار گذاشتن در کنار هم ، پس از ظهور پیروزی در دوره ای از کووید 19 به این نمایش پیوست. با توجه به اینکه در میان یک اقتصاد از هم پاشیده شده تعداد پرونده ها در سراسر کشور به شدت پیچیده است ، این سؤال باقی می ماند: آیا می توانیم از عهده دولتها بگذریم؟ یک سال فاجعه بار به اوج خود رسیده است و گزارش نیمه کاره در سال 2020 را نشان می دهد که میزبان استیو مالزبرگ و جاناتان هریس میزبان سایر برنامه های RT است. با نزدیک تر شدن ماه نوامبر ، اعتراضات همه گیر و اعتراض گسترده علیه ادارات پلیس چگونه بر شانس ترامپ و بایدن تأثیر گذاشته است؟

Share