وزیر اضطراری ژاپن ممکن است در اوایل اوایل در برخی مناطق برداشته شود – وزیر – RT Newsline

وزیر اضطراری ژاپن ممکن است در اوایل اوایل در برخی مناطق برداشته شود – وزیر – RT Newsline

وزیر اقتصاد ، یاسوتوشی نیشیمورا روز پنجشنبه گفت: وضعیت اضطراری تحمیل شده به دلیل Covid-19 می تواند زودهنگام در برخی از مناطق ژاپن که شاهد کاهش عفونت های جدید بودند ، برداشته شود. وی به خبرنگاران گفت احتمالاً از 14 ماه مه قدرت های اضطراری در آن مناطق برداشته می شوند.

روز دوشنبه ، نخست وزیر شینزو آبه وضعیت اضطراری در سراسر کشور را تا 31 ماه مه تمدید کرد و گفت که میزان آلودگی هنوز به اندازه کافی کاهش نیافته است تا اقدامات پایان بخش قفل را توجیه کند.

رویترز با استناد به گزارش رسانه ها گفت: توکیو روز چهارشنبه فقط 38 مورد از ویروس کرونا را گزارش کرد ، که پنجمین روز از روز در کاهش تعداد عفونت های جدید بود.

Share