وقتی آمریکایی ها واقعاً از طلسم کنگره بیدار می شوند … اوضاع می تواند به شدت تغییر کند – RT

وقتی آمریکایی ها واقعاً از طلسم کنگره بیدار می شوند … اوضاع می تواند به شدت تغییر کند – RT

اگر دیگر از حلق بودن دیگران دست برداریم ، ممکن است متوجه شویم که ثروت زیادی به ویژه در طی این بیماری همه گیر ، در بالای جامعه ما وجود داشته است. سرمایه داران فناوری و کلاس وال استریت دستاوردهای بسیار بزرگتری به دست آورده اند که اگر حواس پرتی های طعمه زنی نژاد نبود ، ممکن است همه سوال کنیم. کنترل آنها بر آزادی بیان بر روی سیستم عامل های رسانه های اجتماعی ، به همراه نقایص پرداختی آنها در دولت ما که دائماً درگیر آن بودند ، مردم عادی را از بی عدالتی واقعی دور نگه داشته است.

Share