وقت ترامپ برای آمریکاست؟

وقت ترامپ برای آمریکاست؟

نمایش الکس سالموند جرقه های درخشان رایج ترین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در تاریخ را از هر دو طرف یک بحث قطبی بررسی می کند – با کنشیا گرانت ، استاد دانشگاه هوارد و رئیس عقاب های فیلیس Schlafly و اد مارتین ، نویسنده مشترک کتاب محافظه کار برای ترامپ الکس همچنین با پیوستن انسان شناس برجسته جهان به جهان ، وید دیویس ، که نگاه طولانی مدت تری به تغییرات اساسی در جامعه آمریکا دارد و بحث می کند که آیا اینها به تفرقه و آسیب روحی ادامه دارد – یا بهبودی آمریکا؟

Share