وودرو ویلسون نژادپرست بود (E1561) – RT

وودرو ویلسون نژادپرست بود (E1561) – RT

در این قسمت از گزارش Keizer، مکس و استیسی به دلیل عقاید نژادپرستانه خود ، درباره لغو وودرو ویلسون ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و بنیانگذار سازمان ملل بحث می کنند. ویلسون همچنین فدرال رزرو را ایجاد کرد ، نهادی که به لحاظ طبیعت از اثر کانتیلون نژادپرست است. در نیمه دوم ، مکس با الکس سوتسکی از برنامه امبر در مورد ظهور فرد و سقوط دولت صحبت می کند.

Share