ویروس کرونا نمی تواند عشق کانادایی به هاکی – RT را متوقف کند

ویروس کرونا نمی تواند عشق کانادایی به هاکی – RT را متوقف کند

شان اوری برای صحبت در مورد فرهنگ کانادا ، ویروس کرونا و هاکی به دنیس میلر می پیوندد. او می گوید که بازیکنانی که بازی را برای هواداران خود ادامه می دهند مانعی نخواهد داشت. بعلاوه ، دلیل اینکه اوری می گوید وحشیانه بودن بازی است ، باعث زیبایی هاکی است.

Share