پاسخ ایالات متحده: سود بیش از مردم و بسته تحریک به اصطلاح کنگره

پاسخ ایالات متحده: سود بیش از مردم و بسته تحریک به اصطلاح کنگره

آیا رهبران ایالات متحده حاضرند اقتصاد را بالاتر از زندگی شهروندان در طول همه گیری قرار دهند؟ کنگره هنوز هم در مورد شرایط بسته محرک coronavirus در حال مذاکره است در حالی که سرمایه ملت آرام است. سپس ، کوبا راه را برای نبرد Covid-19 پیش می برد.

Share

پاسخی بگذارید