پایان اوکراین؟

پایان اوکراین؟

مقامات روسی به کیف هشدار داده اند که حمله مجدد نظامی به شرق کشور می تواند منجر به پایان اوکراین شود. این وضعیت چقدر جدی است. واشنگتن و متحدانش در ناتو مسکو را مسئول تشدید تنش ها می دانند. آیا اگر کی یف جنگ را شروع کند ، غرب به اوکراین حمایت خواهد کرد؟

گفتگوی متقابل با ماری دژوسکی ، ارل راسموسن و گابریل گاوین.

Share