پایان عصر آمریکایی – RT

پایان عصر آمریکایی – RT

یک انسان شناس برجسته جهان اعلام کرده است که عدم موفقیت دولت ترامپ در رسیدگی به کووید-19 نشانگر پایان دوره آمریکایی است. آیا می توان بزرگترین ابرقدرت جهان را برای برقراری مجدد بینش ریگان از جهان بازیابی کرد “درخشان شهر بر روی تپه؟” هنگامی که دموکرات ها و جمهوریخواهان غرفه های همایش خود را برای یك ضرب و شتم سیاسی در ماه نوامبر تنظیم می كنند ، الكس از استاد وید دیویس در استدلال های نمایشی خود و همچنین آخرین كتاب خود در مورد كلمبیا ، “مگدالنا” سوال می كند.

Share