پایان کنترل تسلیحات هسته ای – RT

پایان کنترل تسلیحات هسته ای – RT

جسی ونتورا و سرتیپ سانتوس در مورد پایان کنترل تسلیحات هسته ای ، همانطور که می دانیم ، غارت شرکت های نفتی سوریه و سقوط اقتصادی اقتصادی بحث می کنند. دکتر مایکل شهری در مورد تأثیر بیماری همه گیر Covid-19 بر سلامت روان و صنعت بهداشت صحبت می کند.

Share