پایتخت در قرن بیست و یکم – RT

پایتخت در قرن بیست و یکم – RT

هنگامی که اقتصاددان توماس پیکتی کتاب خود را با عنوان “سرمایه در قرن بیست و یکم” منتشر کرد ، مردم خواستند نسخه ای از آن را دریافت کنند. جاستین پمبرتون ، فیلمساز ، از آن زمان این فیلم را به صورت مستندی درآورده و در آن به چگونگی سلب حق سرمایه داری توسط رانت داری اشاره کرده است.

میزبان راس اشکروفت با مدیر کیوی درگیر شد تا بفهمد اگر می خواهیم پایتخت قرن بیست و یکم به ما خدمت کند نه اینکه ما را به بردگی بکشد ، چه عواملی باید تغییر کند.

Share