پترو افزایش می یابد و راه جدیدی برای هواوی است؟ – RT

پترو افزایش می یابد و راه جدیدی برای هواوی است؟ – RT

علیرغم افزایش اخیر قیمت نفت ، پترو با کمترین عدم اطمینان در طاعون تقاضای مصرف کنندگان ، شاهد کاهش قیمت بود. ما وضعیت بخش نفت و آنچه آینده برای کل اقتصاد جهانی در اختیار دارد ، تجزیه می کنیم. بعلاوه ، در پی کمپین بزرگی علیه هواوی ، ایالات متحده اکنون ممکن است درهای همکاری با غول مخابراتی چین را باز کند. و از آنجا که خصومت با هواوی ممکن است خنک کننده باشد ، ایالات متحده و سایر کشورها به دنبال سرکوب سرمایه گذاران چینی هستند که چشم به راه انداختن شرکت های در حال تلاش در سراسر جهان هستند.

Share