پرداخت زمین با روزنامه نگار طنز جو سوکو – RT

پرداخت زمین با روزنامه نگار طنز جو سوکو – RT

در نمایش این هفته ، کریس هیدز با روزنامه نگار طنز جو ساکو درباره کتاب جدید خود صحبت می کند ، “پرداخت زمین” در كتاب ، Sacco به مناطق شمال غربی کانادا یخ زده سفر می كند تا مردم دنه را درگیر با هزینه ها و مزایای صنعت و توسعه منابع استخراج منابع نشان دهد.

دنه ها از زمان بسیار قدیم ، بنا به حساب خود ، در دره بزرگ رودخانه مکنزی زندگی کرده اند. از نظر دنه ، زمین صاحب آنهاست ، و نه راه دیگر ، و برای معیشت آنها و شیوه زندگی بسیار اساسی است.

Share