پرستار افشای اختلافات بیمارستان کووید و تنش های ایالات متحده و چین – RT

پرستار افشای اختلافات بیمارستان کووید و تنش های ایالات متحده و چین – RT

گزارش جنجالی ارین ماری اولسوزسکی از بیمارستان Elmhurst ، نویسنده و ثبت نام شده از پرستار ثبت شده ، توجه خود را به شیوه های همه گیر جلب می کند. سه سرباز تگزاس در یک مضراب روسپیگری کودک دستگیر می شوند. و تنش ها بین ایالات متحده و چین همچنان رو به افزایش است.

Share