پلاگین را از پورتلند و کنوشا بیرون می کشید؟

پلاگین را از پورتلند و کنوشا بیرون می کشید؟

در حالی که معترضان به خیابان های سراسر کشور ادامه می دهند ، کاخ سفید در حال بررسی این است که آیا بودجه فدرال را برای آنچه ترامپ می خواند مسدود کند “حوزه های قضایی آنارشیست” مایک پمپئو از مجازات دادستان دادگاه کیفری بین المللی که در حال تحقیق درباره جنایات جنگی در افغانستان بود ، خبر داد. چندین وکلای عمومی با ادعای دستکاری در آزادی بیان ، برای تنظیم سیستم عامل های رسانه های اجتماعی تلاش می کنند.

Share