پلیس ، درامر و جاسوس (E356) – RT

پلیس ، درامر و جاسوس (E356) – RT

استوارت کوپلند در سراسر جهان به عنوان درامر گروه افسانه ای راک ‘The Police’ شناخته می شود. اما داستان دیگری طرف دیگری دارد که مانند رمان جیمز باند خوانده می شود.

کوپلند سالهای ابتدایی خود را با رشد در خاورمیانه گذراند و به یک نسخه بسیار ویژه از اسپوتنیک، از خانه خود در کالیفرنیا ، برای ما در مورد سو assass قصد ، مأمورین مضاعف و توطئه های سرنگونی دولت ها – نه دوران متوسط ​​کودکی شما ، مگر اینکه پدر شما جاسوس سیا باشد.

Share