پلیس MN به ساکنان می گوید که از جنایتکاران اطاعت کنند. ترامپ رسانه ها را از پذیرش نامزدی ممنوع می کند – RT

پلیس MN به ساکنان می گوید که از جنایتکاران اطاعت کنند. ترامپ رسانه ها را از پذیرش نامزدی ممنوع می کند – RT

پلیس مینیاپولیس درگیر در مورد موجبات بقا در میان موج جنایات خشونت آمیز به ساکنان توصیه می کند ، “آماده باشید تا از تلفن همراه خود و کیف پول / کیف پول خودداری کنید” به سارقین و “تنها راه نرو.”

“با مجرمان بحث و گفتگو نکنید و نجنگید ،” پلیس در نامه ای در تاریخ 28 ژوئیه به ساکنان منطقه سوم گفت. “آنچه می گویند را انجام دهید. امنیت شما مهمترین است. “

Share