پنتاگون از خبرنگاران به عنوان & # 039؛ مخالفان & # 039؛ & الن دگنرز & # 039؛ محل کار تحت بررسی

پنتاگون از خبرنگاران به عنوان & # 039؛ مخالفان & # 039؛ & الن دگنرز & # 039؛ محل کار تحت بررسی

دوره آموزش اجباری جدید پنتاگون به خبرنگاران و معترضین نیز مربوط می شود “مخالفان.” به دنبال اتهامات متعدد کارمندان بدرفتاری ، محل کار Ellen DeGeneres کمدین و مجری تلویزیون ، تحت تحقیقات داخلی است.

Share