پول رایگان به مردم (E1602) – RT

پول رایگان به مردم (E1602) – RT

مکس و استیسی به برنامه های “پول رایگان برای مردم” نگاه می کنند در حالی که بانک های مرکزی راه را برای “ارزهای دیجیتال بانک مرکزی” (CBDCs) آماده می کنند. آنها همچنین درباره پیشنهادات منع اخراج و سلب مالکیت به مدت 12 ماه بحث و گفتگو می کنند. ماکس سپس با نویسنده زئوس یامیویانیس صحبت می کند OfTwoMinds.com در مورد اینکه چگونه ارزش اقتصادی وقتی جعلی خود بازار جعلی است معنای خود را از دست داده و اینکه چگونه این واقعیت در اقتصاد بازی می کند.

Share