پیروزی عظیم سوسیالیستی بولیوی و افسانه قدرت خرید سیاه پوستان – RT

پیروزی عظیم سوسیالیستی بولیوی و افسانه قدرت خرید سیاه پوستان – RT

در اولین انتخابات ملی بولیوی پس از کودتای تحت حمایت آمریکا در سال 2019 که رئیس جمهور اوو مورالس را به طور غیرقانونی برکنار کرد ، حزب چپ گرای MAS اکثریت آرا را به دست آورد. در همان زمان ، انتخابات ایالات متحده در حال گرم شدن است. و دکتر جارد بال برای بحث درباره کتاب جدید خود به ما پیوست ، “افسانه قدرت خرید سیاه”.

Share