پیش نمایش کنوانسیون RNC؛ برنان ادعا می کند که وی از تحقیقات دورام آزاد است! او از تحقیقات دورام عاری است! – RT

پیش نمایش کنوانسیون RNC؛ برنان ادعا می کند که وی از تحقیقات دورام آزاد است! او از تحقیقات دورام عاری است! – RT

سخنگوی برنا گفت: جان برنان روز جمعه توسط دادستان آمریكا جان دورام به عنوان بخشی از بررسی هرگونه سوء رفتار مربوط به منشاء تحقیقات روسیه ، مورد مصاحبه قرار گرفت ، اما سخنگوی برنا گفت كه مدیر سابق سیا اطمینان داشت كه وی در تحقیقات هدف نیست. “در اوایل امروز برنان توسط آقای دورام مطلع شد که وی موضوع یا هدف تحقیقات جنایی نیست و او فقط شاهد وقایع در دست بررسی است.” گفت نیک شاپیرو ، سخنگوی برنان. “این مصاحبه در دفتر مرکزی سیا انجام شد و هشت ساعت به طول انجامید.”

Share