پیوستن! بحث ویژه بحث پس از VP با پاستور دارل اسکات – RT

پیوستن! بحث ویژه بحث پس از VP با پاستور دارل اسکات – RT

نظرسنجی کننده فرانک لونتز چهارشنبه شب در پی بحث معاون ریاست جمهوری به فاکس نیوز گفت که مایک پنس معاون رئیس جمهور برنده این بحث بود و گفت که رای دهندگان توسط هریس خاموش شدند “تسلیم کننده” و “ساینده” نگرش به پنس کشیش دارل اسکات برای بحث و تحلیل به نمایش می پیوندد.

Share