چراغ سبز واکسن را در انگلستان و ASEAN ، اتحادیه اروپا وارد “مشارکت استراتژیک” – RT

چراغ سبز واکسن را در انگلستان و ASEAN ، اتحادیه اروپا وارد “مشارکت استراتژیک” – RT

انگلستان به اولین کشور غربی تبدیل شده است که به واکسن Covid-19 چراغ سبز نشان می دهد و اولین دوزهای آن هفته آینده تجویز می شود. ما شما را در آخرین حرکات در انگلیس و جایی که روسیه در پروژه Sputnik V خود قرار دارد ، سرعت می بخشیم. به علاوه ، اتحادیه اروپا و آسه آن روابط خود را به یک سطح بالا برده اند “همکاری استراتژیک.”

Share