چرخش تاس ها در باز کردن مجدد – RT

چرخش تاس ها در باز کردن مجدد – RT

فقط چند هفته پیش ، ساکنان لاس وگاس شاهد صحنه ای بودند که هرگز تصور نمی کردند در طول زندگی خود ببینند: نوار خالی وگاس. جان شفر در مورد چگونگی شکل گیری مجدد این بیماری همه گیر در شهر سین ، بحث می کند و چقدر مهم است که وگاس RIGHT مجدداً از راه اجتماعی خود را باز کند.

همچنین ، یافته های جدید گزارش می دهد که سیگارهای الکترونیکی از پتانسیل بالاتری برای اعتیاد در نوجوانان و بزرگسالان برخوردار هستند.

علی رغم اینکه بسیاری از سال 2020 به دلیل Coronavirus لغو شده است ، تابستان اینجاست. دکتر جو آلتون خطرات سلامتی در فضای باز را در این فصل با احتیاط نشان می دهد ، به خصوص با توجه به پروتکل های از راه دور اجتماعی ، زیرا ایالت ها باز کردن مجدد خود را ادامه می دهند.

Share