چه زمانی رسانه ها می توانند از ترامپ متنفر خود بپردازند؟

چه زمانی رسانه ها می توانند از ترامپ متنفر خود بپردازند؟

گزارش جدید وال استریت ژورنال نشان می دهد که بیش از سه دهم از بزرگترین شهرهای آمریکا شاهد افزایش دو رقمی در میزان قتل هستند. این افزایش در سراسر تخته مشاهده شده است: در شهرهایی که جنایات بالایی دارند و در مواردی معمولاً غیر خشونت آمیز. شیکاگو بزرگترین سنگر را دیده است زیرا بیش از 1 از هر 8 قتل ایالات متحده در آنجا اتفاق افتاده است (105 قتل و 584 تیراندازی فقط در ماه ژوئیه).

Share