چین از ایالات متحده می خواهد که از ذهنیت جنگ سرد پس از “سخنان مغرضانه” پمپئو صرف نظر کند – RT Newsline

چین از ایالات متحده می خواهد که از ذهنیت جنگ سرد پس از “سخنان مغرضانه” پمپئو صرف نظر کند – RT Newsline

وزارت امور خارجه در پکن روز جمعه گفت سخنان مایك پومپئو ، وزیر امور خارجه آمریكا مبنی بر اینكه چین واقعیت را نادیده گرفت و مملو از تعصب عقیدتی بود.

به گزارش رویترز ، وانگ ونبین سخنگوی سخنگوی خود به خبرنگاران گفت که پکن از ایالات متحده خواسته است که از “ذهنیت جنگ سرد” صرف نظر کنند.

پومپئو در سخنرانی خود در روز پنجشنبه اظهار داشت كه واشنگتن و متحدین آن باید از “روشهای خلاقانه تر و محكم تر” استفاده كنند تا حزب كمونیست چین را تحت فشار قرار دهند تا روشهای خود را تغییر دهند. او همچنین این کار را “مأموریت زمان ما” خواند.

Share