ژاپن “در مسیر مهار koronavirus” به عنوان دولت در نظر گرفته است که اضطراری را در استان های غربی تصویب کند – گزارش – خبرنامه RT

ژاپن “در مسیر مهار koronavirus” به عنوان دولت در نظر گرفته است که اضطراری را در استان های غربی تصویب کند – گزارش – خبرنامه RT

وزیر اقتصاد ، یاسوتوشی نیشیمورا روز چهارشنبه گفت: ژاپن در مسیر گنجاندن رمان ویروس قرار دارد. وی افزود ، با این وجود ، وی افزود که برخی محدودیت ها حتی اگر دولت وضعیت اضطراری خود را در همه مناطق بالا ببرد ، باقی خواهد ماند.

پخش کننده عمومی NHK روز چهارشنبه گفت که دولت قصد دارد وضعیت اضطراری را در استان های غربی اوساکا ، کیوتو و هایگو از لیست 8 مورد باقی مانده برداشته کند. به گفته آن ، محدودیت هایی در منطقه توکیو و جزیره شمالی هوکایدو حفظ خواهد شد.

این تصمیم روز پنجشنبه پس از جلسه هیئت مشورتی انتظار می رود.

Share