ژوئن است … لاینچ ادامه دارد؟

ژوئن است … لاینچ ادامه دارد؟

جسی ونتورا و بریگیدا سانتوس درباره مرگ و میر سه مرد سیاه پوست در ایالات متحده صحبت می کنند. ترامپ اعضای دادگاه بین المللی کیفری و دادگاه عالی ایالات متحده را به نفع حقوق مدنی LGBT مجازات می کند. دنی سجورسن ، بازنشسته ارتش ، در مورد پیوند بین وحشیگری ارتش و پلیس صحبت می کند.

Share