کارت گزارش استارمر – RT

کارت گزارش استارمر – RT

مفسران سیاسی استیو ریچاردز و استاد ریچارد مورفی اولین کارت گزارش رهبر جدید کارگر سیر کیر استارمر را نشان می دهند. عملکرد لکنت زبان بوریس جانسون در مورد بحران کووید ، فرصت زودهنگام سیاسی را به استارمر ارائه داده است. اما آیا وی دید اقتصادی طولانی مدت برای بازسازی موقعیت حزب کارگر در دوره پس از همه گیری دارد؟

Share