کارشناس مالی توصیه می کند که چگونه پول خود را در طول کورو ویروس کار کنید – RT

کارشناس مالی توصیه می کند که چگونه پول خود را در طول کورو ویروس کار کنید – RT

Suze Orman اکنون با یک کتاب جدید ، راهنمای بازنشستگی نهایی برای 50+: راهبردهای پیروزی برای درآمدزایی برای پول خود را در طول عمر تمام کرده است. مشاور مالی ، نویسنده و میزبان پادکست نیز در مورد بهترین روش استفاده از پول خود در هنگام بروز بحران کرونور ، بینش می دهد.

Share