کارما بزرگ داروسازی – RT

کارما بزرگ داروسازی – RT

“سود در مقابل مردم” همیشه دوگانگی در قلب صنعت داروسازی بوده است. آیا بعد از این همه عمل ناشایست و حرص و آز ، آیا داروخانه بزرگ از coronavirus به عنوان فرصتی برای بازخرید خود استفاده می كند … یا اینكه طبق معمول تجارت خود را ادامه خواهد داد؟

میزبان راس اشکروفت به جرالد پوسنر نویسنده و روزنامه نگار تحقیقاتی پیوسته است تا در مورد واکنش صنعت داروسازی به Covid-19 صحبت کند.

Share