کایل ریچاردز به بازیگری در آخرین “هالووین” آتی – RT – بازگشت

کایل ریچاردز به بازیگری در آخرین “هالووین” آتی – RT – بازگشت

کایل ریچاردز بازیگر کودک بود و در هالووین اصلی به جیمی لی کویت خیره شد. چهل سال بعد ، او در آخرین قسمت در فیلم های هالووین و جشن 10مین فصل از بازگشت ، در کنار کورتیس ، بازگشت. “خانه داران واقعی بورلی هیلز.”

Share