کتاب جدید شرح وقایع “درگیری های خارق العاده داخلی” کاری گرانت – RT است

کتاب جدید شرح وقایع “درگیری های خارق العاده داخلی” کاری گرانت – RT است

نویسنده هالیوودی ، اسکات ایمن ، در کتاب جدیدی به زندگی کری گرانت شیرجه می زند. “كاری گرانت: یك لباس مبدل درخشان” شرح زندگی و “درگیری های خارق العاده داخلی” است كه گرانت با سندرم جعل كننده و اعتیاد به اسید دست به گریبان بود. ایمن با دنیس میلر می نشیند تا در مورد اینکه کری گرانت سرانجام با وضعیت خود و ستاره ای که شده بود احساس راحتی کرد ، صحبت کند.

Share