کت گراهام در تلاش است تا جایی که ممکن است شخصیت های مختلف بازی کند – RT

کت گراهام در تلاش است تا جایی که ممکن است شخصیت های مختلف بازی کند – RT

کت گراهام هنگامی که در نمایش بسیار موفق CW انتخاب شد ، به شهرت رسید “خاطرات خون آشام.” او در تمام هشت فصل نمایش در نقش جادوگر نوجوان بانی بنت بازی کرد که پیروان فرقه ای را جمع کرد. در طول دو سال خاطرات خون آشام خاموش شده است کت گراهام انگشتان پای خود را در طیف وسیعی از شخصیت های فیلم های مختلف از جمله Emperor ، The Poison Rose ، Cut Throat City و Fashioningly You.

Share