کدام آرا major مهم در روز انتخابات تصویب و شکست خورد؟ – RT

کدام آرا major مهم در روز انتخابات تصویب و شکست خورد؟ – RT

ما نگاهی می اندازیم که کدام قانون اساسی تصویب شده و کدام یک رد شده است. پیمانکاران متروکه آمریکایی در کویت ، که بیشتر آنها سیاه پوست هستند ، با شکنجه و آزار روبرو شده اند. و نویسنده مارگارت کیمبرلی به ما کمک می کند تا آینده آمریکای سیاه را در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری درک کنیم.

Share