کشتی ها 100٪ کامل (E1611) – RT هستند

کشتی ها 100٪ کامل (E1611) – RT هستند

در این قسمت از گزارش کایزر، مکس و استیسی توجه داشتند که بازخورد شرکت های بزرگترین شرکت های آمریکایی به مدت دو دهه ادامه داشته است ، در حالی که در چین تجارت در حال رونق است و کشتی ها پر است. بنادر در ساحل غربی در حالی که واردات از چین – تنها مکان باز برای تولید در زمان Covid – رونق داشته است ، شلوغ ترین ماه سپتامبر خود را ثبت کرده اند. در نیمه دوم ، مکس با اندی ادستروم ، مدیر ثروت و نویسنده “چرا خرید بیت کوین” گفتگو می کند. آنها در مورد موج خرید شرکتها با مشاهده دهها هزار بیت کوین به خزانه شرکتها بحث می کنند.

Share