کنترل جامعه پلیس ، Tupac شکور و چه گوارا – RT

کنترل جامعه پلیس ، Tupac شکور و چه گوارا – RT

با گذشت روزهای تولد Tupac شکور و چه گوارا ، ما به روش هایی که میراث آنها بر حرکات در سراسر جهان تأثیر گذاشته است ، می پردازیم. و نویسنده ماکس رامئو به ما می پیوندد تا در مورد اختلاف بین کنترل جامعه در پلیس در مقابل پلیس در مورد اختلاف نظر صحبت کنیم.

Share