کندریک سمپسون ، ستاره “ناامن” در تلاش برای دفاع از پلیس – RT

کندریک سمپسون ، ستاره “ناامن” در تلاش برای دفاع از پلیس – RT

“ناامن” کندریک سمپسون ، ستاره ، در مورد مبارزه خود برای عدالت نژادی و دفاع از پلیس صحبت می کند. به علاوه ، آنچه در آن است که در هنگام اعتراض با گلوله های لاستیکی شلیک شود. و ، وال والش ، کنگره پیشین جمهوری خواه در کتاب ضد ترامپ ، “F * ck سکوت.”

Share