کنگره در برابر اخبار کابل و بحث و جدال تالار بایدن – RT

کنگره در برابر اخبار کابل و بحث و جدال تالار بایدن – RT

اعضای كنگره آمریكا نامه های خود را به روسای جمهور Comcast ، AT&T ، Verizon و سایر شركت های ماهواره ای و ماهواره ای ارسال كردند و از تلاش آنها برای مبارزه با اخبار جعلی و اطلاعات غلط پرسیدند. اظهارات نژادی جو بایدن در تالار CNN باعث جنجال می شود. دکتر باب آرنوت در مورد تلاش های CDC در کنترل کیفیت هوا برای مبارزه با شیوع Covid-19 و افزایش اعتیاد به الکل در طی همه گیری بحث می کند.

Share