کک در مورد اینکه چرا عنوان را برای کتاب جدید خود “اسید برای کودکان” انتخاب کرده است

کک در مورد اینکه چرا عنوان را برای کتاب جدید خود “اسید برای کودکان” انتخاب کرده است

دنیس میلر با باسیست Red Red Chili Peppers ، Flea نشسته است. او در مورد خاطرات جدید خود صحبت می کند “اسید برای کودکان” چرا او این عنوان را انتخاب کرده و دلیل اینکه فکر می کند مصرف LSD برای او خوب بوده است.

Share