گرگ هایی با لباس گوسفند و آینده واکسیناسیون Covid

گرگ هایی با لباس گوسفند و آینده واکسیناسیون Covid

آیا برخی از اعضای کنگره ایالات متحده در حمله MAGA به Capitol Hill حضور داشتند؟ بایدن یکی از طرفداران جنایتکار جنگی هنری کیسینجر ، سامانتا پاور را مسئول USAID می داند. و وضعیت واکسیناسیون Covid-19 در ایالات متحده و سراسر جهان.

Share