گزارش Keizer – راه حل های تابستان: شایستگی از طریق واقعیت مجازی و هوش مصنوعی (E1578) – RT

گزارش Keizer – راه حل های تابستان: شایستگی از طریق واقعیت مجازی و هوش مصنوعی (E1578) – RT

در این قسمت از گزارش Keizer مجموعه سالانه راه حل های تابستانی ، مکس و استیسی در مورد مسئله نژادپرستی نهادی و چگونگی خروج از سیستم درنده بحث می کنند. آنها به کارآفرین Obi Nwosu ملحق می شوند که استدلال می کند که هوش مصنوعی و واقعیت مجازی ممکن است در واقع آینده شایسته سالاری را که بسیاری ادعا می کنند می توانند ببینند را فعال کنند. از آنجا که «پوست» مجازی شما می تواند از هر نژاد ، مذهب ، مذهب ، جنسیت یا گونه (حتی فرازمینی) برخوردار باشد ، هیچ دلیلی وجود ندارد که در آینده ای دیجیتالی نتوانیم همه را ارزیابی کنیم. آنها همچنین در مورد جبران خسارات در عصر اثر کانتیلون بحث می کنند و آیا این امر می تواند راه حلی برای بی عدالتی های گذشته باشد.

Share