گفتگوهای محرک Covid-19 ایالات متحده متوقف می شوند – RT

گفتگوهای محرک Covid-19 ایالات متحده متوقف می شوند – RT

مذاکرات امدادی کوید -19 در ایالات متحده بار دیگر متوقف شده در حالی که بازارهای جهانی پیش از یک هفته شلوغ درآمد ، موج می زند. به علاوه ، OECD می گوید اختلافات در مورد مالیات دیجیتال پیشنهادی می تواند باعث کاهش سالانه تولید ناخالص داخلی شود. در همین حال ، به نظر می رسد مبارزات ایالات متحده علیه Huawei در خاموش کردن دسترسی غول مخابراتی چینی در سراسر جهان موفق شده است ، اما تلاش برای جلوگیری از دسترسی Huawei به نیمه هادی ها در بخشهایی از اروپا ناکام است.

Share