یادگیری اندیشیدن

یادگیری اندیشیدن

در انگلستان خواهی دوستانه ، این چیزی نیست که شما می دانید ، این کسی است که می شناسید و کجا دانشگاه بوده اید. هاله ای که آکسبریج را احاطه کرده است به شدت می درخشد – اما سطح را خراشیده می کنید و داستان متفاوتی را می یابید که ناشی از دزدکی و خرگوش است. بنابراین آیا دانشگاه ها بهترین افراد ما را آموزش می دهند یا صرفاً به مراکز شبکه ای برای تجارت و سیاست های بزرگ تبدیل شده اند؟ لیزا مک کنزی ، نویسنده مردم نگار و نویسنده ، به همراه نویسنده زندگی نامه و داستان ، دکتر پائولا بیرن ، راس اشکروفت ، میزبان برنامه را به بحث و گفتگو می گذارند.

Share