یونان اجازه پرواز مستقیم از انگلیس را از 15 ژوئیه – RT Newsline

یونان اجازه پرواز مستقیم از انگلیس را از 15 ژوئیه – RT Newsline

آتن روز دوشنبه گفت ، یونان اجازه پرواز مستقیم از انگلستان را از 15 ژوئیه خواهد داد.

محدودیت پرواز از کشورهای اتحادیه اروپا به دو فرودگاه یونان در 15 ژوئن برداشته شد ، و برای فرودگاه های باقی مانده در 1 ژوئیه لغو شد. با کرولوویروس بزرگ.

“دولت با همکاری دولت انگلیس و به دنبال مشورت خبرگان ، از سرگیری پروازهای مستقیم از انگلستان به همه فرودگاههای این کشور از 15 ژوئیه را اعلام کرد.” سخنگوی دولت یونان گفت: استیلیوس پتساس.

دولت هنوز در حال نظارت بر اوضاع با تاج ویروس در سوئد است. به گزارش رویترز ، یونان پس از گزارش اولین پرونده خود در ماه فوریه ، موفق به مهار بیماری همه گیر در 3.519 عفونت شده است.

Share