یکی با مدیر عامل شرکت Rosatom الکسی لیخاچف – RT

یکی با مدیر عامل شرکت Rosatom الکسی لیخاچف – RT

لری با الکسی لیخاچف ، مدیرعامل شرکت انرژی اتمی ایالت Rosatom ، در مورد کاهش همکاری ایالات متحده و روسیه در بخش انرژی هسته ای ، تأثیر انرژی سبز در حال ظهور در توسعه انرژی هسته ای و امکانات استخراج در فضا گفتگو می کند.

Share